Oferta

Pełna księgowość dla firm

Oferujemy pełną księgowość dla firm. W swojej pracy korzystamy z oprogramowania Comarch Optima, które pozwala nam zachować najwyższą jakość oferowanych usług. Dokumentacji prowadzimy skrupulatnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Współpracujemy z prawnikami i notariuszami, którzy chętnie współpracują z naszymi klientami.

Oferujemy:

 • pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego,
 • opracowanie zasad / polityki rachunkowości,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej, ksiąg pomocniczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji do celów rozliczenia podatku VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,

 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • comiesięczne sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
 • wystawianie potwierdzeń sald,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań,
 • prowadzenie "miękkiej windykacji" oraz wysyłka wezwań do zapłaty.

Usługi w zakresie kadr i płac oraz BHP

 • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
 • nadzór nad badaniami okresowymi pracowników oraz szkoleniami BHP,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
Zapewniamy pełną anonimowość oraz miłe warunki współpracy.